personen

dr. Willem Willemsz. Winder

geboren: 1716
overleden: 1789

lid Vroedschap van Alkmaar (1749 - 1789).

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 222.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 22-01-1767 - 28-01-1769
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...