personen

Wigbold Johan Theodoor baron van der Does van Noordwijk

heer van Noordwijk en Offem, Langeveld.

geboren: 1726
overleden: 31-03-1787

lid Ridderschap van Holland (1755 - 1787).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Jaarboek van den Nederlandschen Adel geeft afwijkende overlijdensdatum 21 in plaats van 31 maart.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek van den Nederlandschen Adel ('s-Gravenhage 1888-1894) 5 (1893) 99.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VI, 442.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1770 - 23-01-1772
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot ordinaris-gedeputeerde ter Staten-Generaal.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 22-01-1772 - 27-01-1775
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 23-01-1775 - 28-10-1781
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 23-06-1781 - 31-03-1787
namens: Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Beëindigd door overlijden, mogelijk op 21 maart (zie opmerkingen).