personen

Sixtus Julius Botnia van Dekema

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 90 en II, 58, maar zonder leefjaren.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 24-04-1673 - 20-04-1674
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...