personen

Volmachten van Leeuwarden

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Overig: aan wie het ambt werd begeven is niet bekend.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1695 - 30-04-1697
namens: Steden, Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.