personen

Gerard ridder Veltwyck

geboren: ca. 1505
overleden: 1555

opmerkingen

Overig: ridder in de Orde van het Gulden Vlies 1549 en tevens thesaurier.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baelde, M., De collaterale raden onder Karel V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschiedenis van de centrale instellingen in de zestiende eeuw (Brussel 1965) 86 en 322.

Houssiau, J., Les secrétaires du Conseil privé sous Charles Quint en Philippe II (c. 1531 - c. 1567) (Brussel 1998) 301 en 350.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Geheime Raad (1531-1578)
van: 13-10-1540 - 12-01-1547
anderen met deze aanstelling...

Opvolger van Nicolas le Gouverneur. Bijna steeds met speciale zendingen in het buitenland verblijvend.

functie: raadsheer
instelling: Geheime Raad (1531-1578)
van: 12-01-1547 - 05-01-1555
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.