personen

Claas Jansz. Thoen

Ook bekend als Claas Jansz. 't Hoen.

geboren: -
overleden: 1668

lid Vroedschap van Edam (1642 - 1668).

bron voor de persoonsgegevens

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 4v.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 18-07-1650 - 30-05-1652
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 11-04-1659 - 15-07-1661
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 06-05-1664 - 02-05-1667
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...