personen

Jacob Rippertsz.

geboren: 1559
overleden: 17-04-1629

lid Vroedschap van Hoorn (1607 - 1618).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie geeft geboortejaar 1558, Bonke 1559.
Vroedschap: ontslagen 1618.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 138.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 51 (1997) 66.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 66.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 24-06-1610 - 27-07-1612
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 02-03-1615 - 26-10-1615
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...