personen

Albert Evertsz. Boner

geboren: -
overleden: 03-03-1611

lid Raad van Leeuwarden ( - 1588). lid Raad van Leeuwarden (1590 - 1592).

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 96 en II, 256.

Leeuwarder Historische Reeks 6 (1997) 275.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 5.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 280.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1586 - 1594
namens: Steden, Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...
functie: ontvanger-generaal
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 06-03-1596 - 08-08-1599
anderen met deze aanstelling...
functie: commies-generaal van de Convooien en Licenten
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 14-06-1597 - 03-03-1611
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten-Generaal. Kwartier Friesland. Beëindigd door overlijden.