personen

dr. Ciprianus Bruinsma

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) II, 148, maar zonder leefjaren.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1657 - 30-04-1659
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 21-04-1666 - 13-03-1667
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 12-03-1667 - 07-07-1670
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Tresoar, archief Stadhouders, inv. nr. 361 (zie institutionele toelichting) geeft in afwijking van de andere bronnen de benoeming van Jan Sijdes voor het eerste anderhalf jaar en P. Gualtheri voor het tweede halfjaar, beide van Leeuwarden. Blijkens dezelfde bron hebben dezen het ambt getransporteerd op Bruinsma, want in 1669 'continuatie op Bruijnsma van Slooten'.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 27-04-1670 - 30-04-1674
namens: Steden, Sloten
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.