personen

Anthonij van Maurik

heer van Hensbroek.

geboren: 1737
overleden: -

lid Vroedschap van Monnickendam (1788 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 232.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 102.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 12-08-1791 - 15-08-1793
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...