personen

dr. Huijbert Geldolph de Lange

geboren: 1741
overleden: 24-03-1800

lid Vroedschap van Medemblik (1769 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 234.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 65 (1980/1981) 250.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 94 (1977) 338.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1785 - 30-04-1788
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 28-04-1791 - 26-03-1793
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...