personen

dr. Anthony de Jonge

heer van Bruinisse en Botland.

geboren: 1607
overleden: 28-05-1669

bronnen voor de persoonsgegevens

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) I, 493.

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 152.

Zeeuws archief archief van de rekenkamer van Zeeland II, inv. nr. 1113, 5.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Zeeland (1596-1795)
van: 22-02-1639 - 03-01-1645
namens: Zierikzee
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming tot secretaris van het college.

functie: secretaris
instelling: Provinciale Rekenkamer van Zeeland (1596-1795)
van: 02-11-1644 - 15-12-1664
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming tot gedeputeerde ter Staten van Zeeland (P.D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk Alphen aan den Rijn 1982) 152), ofwel tot pensionaris van Middelburg (de lijsten in het archief van de provinciale rekenkamer, zie institutionele toelichting).