personen

Livius Suffridus Lycklama à Nijeholt

geboren: 1695
overleden: 22-03-1773

opmerkingen

Persoonsgegevens: Baerdt geeft afwijkende overlijdensdatum 2 in plaats van 22 maart.
Overig: de lijst van Engels van gedeputeerden ter Staten-Generaal (zie institutionele toelichting bij dat college) geeft voor deze persoon (alleen op basis van Bruinsma) zitting als gedeputeerde ter Staten-Generaal van 1736-1740. Als dat juist is zal het een extraordinaris deputatie hebben betroffen, omdat hij van 1737-1743 zitting had in Gedeputeerde Staten van Friesland.
Was grietman van Opsterland 1718 (volgens De Haan Hettema 1710)-1773.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 387.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 251 en II, 171.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 162.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 11-06-1716 - 04-04-1718
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1718 - 06-05-1721
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 07-05-1721 - 05-1722
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 19-05-1722 - 15-05-1725
namens: Zevenwolden, Opsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 28-10-1725 -
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 08-05-1731 - 11-05-1733
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1733 - 30-04-1734
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-05-1737 - 14-05-1743
namens: Zevenwolden, Opsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 06-06-1746 - 03-04-1749
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 10-08-1752 - 11-05-1764
namens: Zevenwolden, Opsterland
anderen met deze aanstelling...

De overlap met de deputatie in de Staten-Generaal is vooralsnog onverklaarbaar.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1763 - 1764
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde. De overlap met de zitting in Gedeputeerde Staten van Friesland is vooralsnog onverklaarbaar.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 21-05-1766 - 22-03-1773
namens: Zevenwolden, Opsterland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.