personen

jonkheer Jan Willem Janssens

geboren: 12-10-1762 te Nijmegen
overleden: 23-05-1838 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelstitel: baron (Empire) 1811/adelspredicaat: 1816.
Overig: na het vertrek van de voorlopig aangestelde Directeur-Generaal van Oorlog Pijman op 11 juli 1806 nam Janssens tot de komst van minister Bonhomme diens portefeuille waar.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VII, 85.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 86 (1996/1997) 153.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 1211.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 67.

Tulard, J., Dictionnaire Napoléon. Nouvelle édition revue et augmentée (Parijs 1989) 1815.

functies in bovenlokale instellingen

functie: eerste commissaris van het commissariaat der Franse troepen in soldij der Bataafse Republiek
instelling: Commissariaat der Franse troepen in soldij der Bataafse Republiek
van: 20-03-1797 - 08-1801
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Agentschap van Oorlog
van: 26-03-1800 - 10-10-1800
anderen met deze aanstelling...

Op eigen verzoek ontslagen, maar verbond zich de Agent te allen tijde te zullen bijstaan.

functie: gouverneur van Kaap de Goede Hoop
instelling: Gouverneur-Generaal van Indië
van: 18-02-1802 -
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-generaal
instelling: Directoraat-Generaal voor de Zaken van Oorlog
van: 11-07-1806 - 29-07-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 18-07-1806 - 07-12-1807
anderen met deze aanstelling...

Gecontinueerd 1 januari 1807.

functie: secretaris-generaal
instelling: Ministerie van Oorlog
van: 29-07-1806 - 25-09-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur
instelling: Directeur van de Administratie van Oorlog
van: 15-12-1806 -
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur van de administratie van oorlog
instelling: Ministerie van Oorlog
van: 15-12-1806 -
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Oorlog
van: 07-12-1807 - 22-05-1809
anderen met deze aanstelling...

Eervol ontslagen met behoud van titels.

functie: waarnemend commissaris-generaal
instelling: Departement van Oorlog (1813-1861)
van: 28-07-1814 - 11-12-1814
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris-generaal
instelling: Departement van Oorlog (1813-1861)
van: 11-12-1814 - 21-05-1815
anderen met deze aanstelling...

Op 11-12-1814 aangesteld als commissaris-generaal met de rang van secretaris van staat.