personen

Hippolytus Roelofsz. Crack

geboren: -
overleden: 17-10-1626

opmerkingen

Overig: was grietman van Engwirden 1605-1626.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 337.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 256 en II, 174.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 24-04-1606 - 25-04-1610
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1612 - 17-02-1615
namens: Zevenwolden, Aengwirden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 16-04-1619 - 08-04-1624
namens: Zevenwolden, Aengwirden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 24-03-1625 - 17-10-1626
namens: Zevenwolden, Aengwirden
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.