personen

Claas Pietersz. Dekker

geboren: 1656
overleden: 1729

lid Vroedschap van Edam (1685 - 1729).

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 228.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 07-05-1716 - 16-06-1718
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 17-05-1720 - 02-05-1722
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 04-05-1724 - 03-05-1726
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...