personen

mr. Frederik van de Poll

geboren: 28-09-1780 te Bloemendaal
overleden: 13-11-1853 te Utrecht

bronnen voor de persoonsgegevens

Hofland, P., Leden van de Raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941 (Amsterdam 1998) 239.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 42 (1949) 481.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 740.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 04-07-1826 - 24-01-1827
namens: Amsterdam, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 24-01-1827 - 18-10-1829
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 02-07-1833 - 16-10-1838
namens: Amsterdam, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (1814-1861)
van: 07-07-1836 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 16-10-1838 - 06-10-1840
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: gouverneur

van: 25-09-1840 - 09-07-1850
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris des konings

van: 10-07-1850 - 31-08-1850
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Utrecht (1814-1861)
van: 24-09-1850 - 05-07-1853
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...