personen

dr. Nicolaas van Leeuwen

geboren: 1735
overleden: 1809

lid Vroedschap van Leiden (1764 - 1787).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1787.

bron voor de persoonsgegevens

Prak, M., Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 (Amsterdam 1985) 395.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1783 - 30-04-1786
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 29-08-1787 - 30-09-1787
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Leiden.