personen

Anthonij Adriaensz. de Hoogh

geboren: -
overleden: 1645

lid Vroedschap van Gorinchem (1603 - 1645).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 51v.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1620 - 30-04-1623
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 16 mei.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 07-05-1630 - 13-12-1634
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

Opgevolgd door Van der Mijle (Ridderschap van Holland).