personen

dr. Jacob Compostel

geboren: 1643
overleden: 18-05-1693

lid Vroedschap van Enkhuizen (1674 - 1693).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 129.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 239.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 10-05-1680 - 17-07-1681
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

De index op de resoluties van de Staten van Holland geeft onjuiste voornaam 'Johan'.

functie: procureur-generaal
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 27-12-1681 - 18-05-1693
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 03-06-1683 - 31-05-1684
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...