personen

Gijsbert Willem van Dedem tot de Berg

geboren: 1697
overleden: 18-06-1762

lid Ridderschap van Overijssel (1721 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 654.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 12-05-1722 - 15-06-1723
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-05-1725 - 30-04-1727
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...