personen

Anthony Adolf van Haersolte tot Haerst

geboren: 1671
overleden: 06-10-1722

lid Ridderschap van Overijssel (1704 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 620.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 04-06-1707 - 19-05-1711
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1711 - 01-05-1714
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Commissie door de Staten-Generaal ontbreekt.