personen

dr. Jacob Gilles

geboren: ca. 1691
overleden: 1765

bron voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 29 (1975) 245.

functies in bovenlokale instellingen

functie: tweede griffier
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 10-12-1744 - 29-09-1746
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot raadpensionaris van Holland.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 23-09-1746 - 03-05-1749
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Ambt uit hoofde van zijn functie als raadpensionaris van Holland.

functie: raadpensionaris
instelling: Staten van Holland (1572-1795)
van: 23-09-1746 - 03-05-1749
anderen met deze aanstelling...

Ontslagen op eigen verzoek.

functie: raadpensionaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 23-09-1746 - 03-05-1749
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten van Holland. Ontslagen op eigen verzoek.