personen

Boudewijn Wellens

geboren: 1683
overleden: 1755

lid Vroedschap van Franeker (1709 - 1755).

bron voor de persoonsgegevens

Gabriƫls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1736 - 31-10-1737
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 25-11-1739 - 16-05-1741
namens: Steden, Franeker
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 21-11-1748 - 17-11-1751
namens: Steden, Franeker
anderen met deze aanstelling...