personen

jonkheer mr. Marinus Willem de Jonge van Campensnieuwland

geboren: 29-03-1786 te Zierikzee
overleden: 11-09-1858 te Veur

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 307.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 86 (1996/1997) 192.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 653.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 20-10-1829 - 17-10-1841
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Voorzitter 1838-1839. Na de splitsing van Holland in Noord- en Zuid-Holland (koninklijk besluit 10 oktober 1840) lid voor Zuid-Holland.

functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-10-1833 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...
functie: vice-president
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Holland (1838-1841)
van: 27-09-1838 - 22-07-1839
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 01-10-1839 - 08-03-1844
anderen met deze aanstelling...
functie: minister a.i.
instelling: Departement van Justitie (1815-1861)
van: 07-03-1844 - 01-08-1844
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Departement van Justitie (1815-1861)
van: 01-08-1844 - 19-03-1848
anderen met deze aanstelling...