personen

Gerrit Carel Coenraad Vatebender

Ook bekend als Vatenbender.

geboren: 1758
overleden: 1822

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 237.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 1361.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 05-04-1796 - 10-11-1796
namens: District Gouda
anderen met deze aanstelling...

Plaatsvervanger.

functie: translateur Frans en Latijn
instelling: Nationale Kanselarij (Secretarie Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam)
van: 22-12-1796 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van de Delf
van: 20-12-1798 - 04-06-1802
anderen met deze aanstelling...