personen

Johan Mulert tot Baeckenhagen

geboren: 1610
overleden: 15-04-1673

lid Ridderschap van Overijssel (1635 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Overijsselse Historische Bijdragen geeft jaar van overlijden 1672, Mensema 1673.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 459.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 18-03-1636 - 23-09-1639
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

De 'Naamlyst der Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden ter admiraliteit etc.' (zie institutionele toelichting) en A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 459 geven onjuist aanvangsjaar 1637, blijkens de resoluties van de Staten van Overijssel, die hem benoemen op 18 maart 1636 (de hier weergegeven aanvangsdatum).

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 10-11-1645 - 31-10-1648
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 23-08-1651 - 15-07-1655
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-07-1658 - 26-06-1659
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 24-09-1663 - 11-06-1665
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...