personen

Willem baron van Wassenaer

heer van Starrenburg en Ruiven, Maasland, Maassluis.

geboren: 1649
overleden: 06-08-1723

lid Ridderschap van Holland (1702 - 1723).

opmerkingen

Overig: H.G.A. Obreen, Geschiedenis van het geslacht van Wassenaer (Leiden 1903), meent dat Van Wassenaer in 1706 gecommitteerd werd in de Admiraliteit op de Maze, maar dit betrof hoogstwaarschijnlijk zijn zoon Willem Lodewijk (1676-1720, zie bij hem).

bronnen voor de persoonsgegevens

Ablaing van Giessenburg, W.J. d', De ridderschap van Holland (manuscript Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag 1850) 115.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 46 (1953) 255.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 1536.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 08-06-1668 - 11-08-1707
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Nationaal Archief, archief Fagel, inv. nr. 889 (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvang 1688.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 24-08-1707 - 06-08-1723
namens: Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename. Beƫindigd door overlijden.