personen

jonkheer Willem van Egmond van de Nijenburgh

geboren: 1654
overleden: 21-02-1728

lid Vroedschap van Alkmaar (1678 - 1728).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 220.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 17.

Rombach, J.H. van, Inventaris van de archieven van de families Van Foreest, Van Egmond van de Nijenburg, etc.., (Alkmaar 1992) 143.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 05-01-1686 - 02-01-1688
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 16-02-1689 - 04-01-1691
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 05-02-1693 - 27-01-1695
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 25-02-1695 - 10-02-1697
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 13-03-1699 - 10-02-1701
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 17-06-1701 - 01-07-1703
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1703 - 02-05-1706
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1706 - 30-04-1709
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 21-02-1711 - 30-04-1712
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot ordinaris gedeputeerde ter Staten-Generaal.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1712 - 30-04-1715
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1715 - 02-05-1718
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1718 - 30-04-1721
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 30-04-1721 - 04-05-1724
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-05-1724 - 01-05-1727
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...