personen

dr. Reyer Francksz. van der Burch

geboren: 1685
overleden: 20-02-1739

lid Veertigraad van Delft (1715 - 1739).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 91.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 287.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 221.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 08-04-1732 - 26-04-1735
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...