personen

Ritscke van Rinia

Ook bekend als Ritske van Rengia, Ritske van Ringia.

geboren: -
overleden: 1618

opmerkingen

Overig: was grietman van Westdongeradeel 158?-1618.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 68.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 301 en II, 203.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 126.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1606 - 30-04-1607
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 19-06-1607 - 13-07-1610
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1610 - 30-04-1611
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 29-01-1614 - 22-03-1616
namens: Oostergo, Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...