personen

Hans Hendrik van Haersma

geboren: 1707
overleden: 17-03-1757

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Haan Hettema geeft afwijkend geboortejaar 1713 of 1715.
Overig: de lijst van Friese gedeputeerden ter Staten-Generaal van Engels (zie institutionele toelichting bij dat college) noemt hem in die hoedanigheid in 1746. Hij zal extraordinaris gedeputeerde zijn geweest, omdat hij in hetzelfde jaar benoemd werd in de Admiraliteit in Friesland.
Was grietman van Oostdongeradeel 1744-1757.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 212 en II, 144.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 328.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 10-04-1733 - 09-12-1744
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 03-05-1746 - 25-04-1748
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Kwartier onzeker.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 14-05-1748 - 23-02-1749
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 07-03-1749 - 21-04-1751
namens: Oostergo, Oostdongeradeel
anderen met deze aanstelling...