personen

Jan Adriaan Sloet tot Westerholt

geboren: 1692
overleden: 27-07-1750

lid Ridderschap van Overijssel (1717 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 651.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 03-05-1723 - 04-08-1726
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 28-05-1733 - 31-05-1734
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 29-05-1741 - 12-05-1743
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...