personen

dr. Johannes Albarda

geboren: 1761
overleden: 1838

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 20.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 12.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-05-1800 - 17-10-1801
namens: District Harlingen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Friesland (1802-1805)
van: 15-06-1802 - 27-10-1802
anderen met deze aanstelling...