personen

Jan Willemsz. Bloemendaell

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 27-02-1604 - 15-03-1605
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 16-03-1605 - 19-02-1607
namens: Steden, Sneek
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.