personen

mr. Joachim van Andreae

geboren: 1586
overleden: 11-05-1655

bron voor de persoonsgegevens

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 279.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 28-04-1620 - 30-10-1641
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot eerste presiderende raad.

functie: eerste presiderende raad
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 31-10-1641 - 11-03-1646
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1646 - 11-05-1655
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden. De functie werd sedert 17 maart 1655 wegens ziekte waargenomen door Horatius Knijff.