personen

dr. Franco Adriaensz. van der Goes

geboren: 1621
overleden: 18-07-1700

lid Veertigraad van Delft (1669 - 1700).

opmerkingen

Persoonsgegevens: was volgens Boitet in 1679 70 jaar oud, waarmee het jaar van geboorte zou liggen in 1608 of 1609.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 88.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 25.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 365.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1675 - 30-04-1678
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...