personen

dr. Willem Marienburgh

geboren: 1634
overleden: 14-10-1711

lid Raad van Deventer (1675 - 1711).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 545.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 104-108.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 44 (1926) 210.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 79.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 13-05-1683 - 12-05-1687
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1703 - 30-04-1706
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...