personen

Otto Gansneb genaamd Tengnagel

Ook bekend als Otto van Bijssel.

geboren: -
overleden: -

lid Raad van Kampen (1675 - 1680).

opmerkingen

Persoonsgegevens: overleden vóór 11 november 1687.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 291, n. 2.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 57 (1939) 197.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 85.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1677 - 31-03-1680
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...