personen

Johan van Berckel (de oude)

geboren: ca. 1592
overleden: 1678

lid Vroedschap van Rotterdam (1635 - 1678).

opmerkingen

Persoonsgegevens: geboortejaar mogelijk 1593.

bronnen voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 168.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 128.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1649 - 30-04-1652
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Commissie door de Staten-Generaal ontbreekt.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1652 - 30-04-1655
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...