personen

Frederik baron thoe Schwartzenbergh

geboren: 1582
overleden: 27-11-1640

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 340 en II, 227.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 133.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-11-1631 - 30-04-1634
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1634 - 30-04-1637
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Eindjaar en kwartier onzeker.