personen

dr. Bartold Jan IJssel de Schepper

geboren: ca. 1752
overleden: 1803

lid Raad van Deventer (1778 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 722.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) II, 192-193.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 22-05-1787 - 11-11-1787
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel. Beƫindiging vermoedelijk wegens ontslag.