personen

jonkheer Onno Zwier van Haren

geboren: 1713
overleden: 02-09-1779

lid Vroedschap van Sloten ( - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Baerdt geeft afwijkend geboortejaar 1711.
Overig: was grietman van West-Stellingwerf 1742-1779.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 404.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 146 en II, 92.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 684.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 171.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 373.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1733 - 1735
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1736 - 30-04-1739
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1739 - 08-05-1742
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting na 8 mei 1742, maar namens een ander kwartier.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 09-05-1742 - 30-04-1751
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting na 30 april 1751, maar toen weer namens het kwartier der Steden. De overlap met de zitting in Gedeputeerde Staten van Friesland is vooralsnog niet verklaarbaar.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 23-04-1746 - 13-05-1749
anderen met deze aanstelling...

De overlap met de zitting in de Raad van State is vooralsnog niet verklaarbaar.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1751 - 30-04-1754
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 08-11-1754 - 30-04-1757
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting, maar voor het kwartier der Steden.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1757 - 01-05-1758
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1758 - 1760
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...