personen

Jacob Wormer

geboren: 1642
overleden: 1708

lid Vroedschap van Purmerend (1679 - 1708).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 234.

Holland. Regionaal historisch tijdschrift (Den Haag 1969- ) 28 (1996) 19.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1682 - 30-04-1684
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 11-06-1694 - 10-05-1696
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...