personen

dr. Gerbrant Teding van Berkhout

geboren: ca. 1630
overleden: 1698

lid Vroedschap van Monnickendam (1663 - 1672). lid Vroedschap van Monnickendam (1681 - 1698).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1672. Bossaers geeft 1680 als aanvangsjaar voor tweede vroedschapsperiode. 1681 uit Jaarverslag Oud Monnickendam is echter juist (verificatie bij auteur L. Appel).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 230.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 99.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 22-06-1684 - 12-01-1689
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 22-08-1690 - 13-09-1694
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...