personen

Pieter Claesz. van der Horst

Ook bekend als Pieter Claesz. Verhorst.

geboren: -
overleden: 17-04-1604

lid Vroedschap van Rotterdam (1580 - 1604).

bron voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 50.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 13-06-1588 - 04-12-1589
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Opnieuw commissie 21 juni 1589. Werd bij resolutie van de Staten-Generaal van 5 december 1589 in de Admiraliteit van Amsterdam benoemd. In een resolutie Staten-Generaal 3 november 1589 wordt hij weer genoemd als gecommitteerde in de Admiraliteit op de Maze. Is echter in de presentielijsten van de resoluties van dat college niet aangetroffen in 1589.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 05-12-1589 -
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie. Einde onbekend; geen presentie vermeld in resoluties van het college 1591 (bij de resoluties van 1590 ontbreken presentielijsten).