personen

Johan Reinhard Borchard Rudolf van Rechteren tot Noorddeurningen

geboren: 1725
overleden: 13-05-1783

lid Ridderschap van Overijssel (1752 - ).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: graaf H.R.R.

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 723.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 29-04-1771 - 28-04-1774
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...