personen

dr. Petrus Poutsma

geboren: -
overleden: 1712

lid Vroedschap van Leeuwarden (1692 - 1712).

opmerkingen

Persoonsgegevens: genoemd in O. Vries e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 328, maar zonder leefjaren (wel enkele functies vermeld). Mogelijk promotie in de rechten, dus 'mr.'.

bronnen voor de persoonsgegevens

Leeuwarder Historische Reeks 6 (1997) 287 en 288.

Tresoar Stadhouderlijk archief, inv. nr. 361, jaar 1712.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1703 - 30-04-1711
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 19-08-1711 - 1712
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 4 november.