personen

dr. Hugo Cornets de Groot

heer van Noord-Nieuwland.

geboren: 1709
overleden: 1777

lid Vroedschap van Rotterdam (1744 - 1773).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen op eigen verzoek 1773.

bron voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 326.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 06-11-1758 - 18-05-1762
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...