personen

dr. Tjerk van Boelens

Ook bekend als Tarquinius van Boelens.

geboren: -
overleden: 29-04-1673

opmerkingen

Overig: was grietman van Achtkarspelen 1670-1673.

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 242.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 24-05-1661 - 13-07-1663
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 14-07-1663 - 24-09-1665
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1664 - 30-04-1665
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 28-04-1665 - 25-02-1673
namens: Steden, Bolsward
anderen met deze aanstelling...